[1]
, Bakhtiar, B. S. Purwoko, , Trikoesoemaningtyas, and I. S. Dewi, “Konstribusi Akumulasi Silikat, Nitrogen dan Aluminium terhadap Ketenggangan Aluminium dan Ketahanan terhadap Penyakit Blas pada Padi Gogo”, J. Agron. Indonesia, vol. 37, no. 3, 1.