(1)
Bakhtiar, ,; Purwoko, B. S.; Trikoesoemaningtyas, ,; Dewi, I. S. Konstribusi Akumulasi Silikat, Nitrogen Dan Aluminium Terhadap Ketenggangan Aluminium Dan Ketahanan Terhadap Penyakit Blas Pada Padi Gogo. J. Agron. Indonesia 1, 37.