(1)
HaslyI. R. jannah; MawardiW.; YusfiandayaniR. POLA PERGERAKAN BLUE SWIMMING CRAB (Portunus Pelagicus) TERHADAP CAHAYA. JTPK 2019, 10, 1-14.