Sri Hartono, SalimA., & Alamsyah Z. (2022). Faktor Keamanan Pangan Padapemakaian Aplikasi Pengantaran Makanan (FDAs) Pada Era Pandemi di Jakarta. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 8(2), 543. https://doi.org/10.17358/jabm.8.2.543