(1)
LestariD.; Rukmiasih; SuryatiT.; HardjosworoP. S.; LaseJ. A. Komposisi Asam Lemak Dan Kadar Malondialdehida Daging Itik Lokal Yang Diberi Antioksidan Alami. JIPTHP 2020, 8, 117-123.