(1)
AndaM. <b>KETERPADUAN ANTARA UNSUR IKLIM DAN SIFAT TANAH DALAM PENIlAIAN KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KAPAS DI DAERAH GONDANG-SELENGAN, LOMBOK BARAT, NTB</B&gt;. Agromet 1, 9, 34-43.