[1]
D. Fahrianty, R. Poerwanto, W. D. Widodo, and E. R. Palupi, “Peningkatan Pembungaan dan Hasil Biji Bawang Merah Varietas Bima melalui Vernalisasi dan Aplikasi GA3”, J. Ilmu. Pertan. Indones., vol. 25, no. 2, Jan. 2020.