- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Telussa, Riena F. , Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, USNI Jakarta
Triaji, Muhammad Luqman, Mahasiswa Magister Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pascasarjana IPB