Gunawan, A, Balai Pengkajian teknologi Pertanian, Lembang