Gunawan, A, Balai Pengkajian Teknologi Peternakan Lembang