Gunawan, A, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Lembang