Gunawan, A, Balai Pengkajian Teknolgi Peternakan, Lembang