Rahman Hakim, M. A. and Suhartanto, M. R. (2015) “Penentuan Masak Fisiologi dan Ketahanan Benih Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) terhadap Desikasi”, Jurnal Hortikultura Indonesia, 6(2), pp. 84-90. doi: 10.29244/jhi.6.2.84-90.