Rahman Hakim, Muhammad Abdul, and M. Rahmad Suhartanto. 2015. “Penentuan Masak Fisiologi Dan Ketahanan Benih Kenikir (Cosmos Caudatus Kunth) Terhadap Desikasi”. Jurnal Hortikultura Indonesia 6 (2), 84-90. https://doi.org/10.29244/jhi.6.2.84-90.