Rahman Hakim, M. A., & Suhartanto, M. R. (2015). Penentuan Masak Fisiologi dan Ketahanan Benih Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) terhadap Desikasi. Jurnal Hortikultura Indonesia, 6(2), 84-90. https://doi.org/10.29244/jhi.6.2.84-90