Vol 12, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Sumartini Sumartini, Apri Sulistyo
PDF
39
Nasrun Nasrun, Nurmansyah Nurmansyah
PDF
46
Arifda Ayu Swastini Waruwu, Bonny Poernomo Wahyu Soekarno, Abdul Munif
PDF
53
Dwi Halimah, Abdul Munif, Giyanto Giyanto
PDF
62
Soesamto Somowiyarjo, Sedyo Hartono, Sri Sulandari, Sekar Utami Putri
PDF
69