Vol 9, No 3 (2013)

Table of Contents

Articles

Amallia Rosya, Winarto Winarto
PDF
71
Ifa Manzila, Tri Puji Priyatno, Ida Hanarida
PDF
77
Desni Roha Miriam Sakerebau, Bonny Poernomo Wahyu Soekarno Poernomo Wahyu Soekarno
PDF
84
Christanti Sumardiyono, Sedyo Hartono, Nasrun Nasrun, Sukamto Sukamto
PDF
89
Donnarina Simanjuntak, Agus Susanto
PDF
95