Faizal, Irvan, Pusat Teknologi Produksi Pertanian - Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia