Faizal, Irvan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Serpong, Indonesia